3e jaar BYOD

Wat?

BYOD = "Bring Your Own Device"


NETWERK

Het Spectrumcollege heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in een performant, professioneel en goed uitgebouwd netwerk. Elke leerling kan nu al met zijn eigen "device" (gsm, laptop, enz.) inloggen op het netwerk van de school.

LAPTOP

Uw zoon of dochter zal vanaf volgend schooljaar intensiever gebruik maken van de laptop in de klas.  Op die manier trachten we nog meer "op maat" van de leerling te werken. 

Digitalisering blijft een middel en is geen doel op zich. Wij verwachten niet dat alle leerlingen op ieder moment en iedere dag hun laptop ter beschikking hebben. Indien de leerkracht met het digitale device wil werken, verwittigt hij/zij de klas op voorhand. Dit zal alleen gebeuren wanneer het nodig, nuttig en zinvol is. 

Ook wat het gebruik van de laptop betreft kan er gedifferentieerd worden. We hebben zowel oog voor leerlingen die remediëring nodig hebben als voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Wanneer een leerling helemaal mee is, kan hij/zij alleen een toestel meebrengen en individueel uitdagingsoefeningen voorgeschoteld krijgen.

PRAKTISCH

Indien je al over een laptop beschikt, kan je dat toestel meenemen naar school. Beschik je nog niet over een laptop? Dan kan je volgend schooljaar een toestel aankopen of ontlenen via de school of een van onze partners.  Je mag dit toestel ook mee naar huis nemen om daar te gebruiken.  

Voor wie?

September 2023


Onderstaande klassen van het 3e jaar stappen jaarlijks in het BYOD-project:

Welke laptop?

Je hebt de keuze!


= € 750 (nieuwprijs) - € 300 (na 4 jaar afbetaling van 75€ per jaar) - € 200 (digisprong korting) = € 250


Wat houdt deze mogelijkheid in?Kies je voor mogelijkheid 1 of 2 dan krijg je volgend toestel ter beschikking:

Wat met de middelen van de overheid?

De overheid heeft een extra budget aan de scholen toegekend om de "digisprong" te maken.  (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong)

We engageren ons om elke euro voor "toestellen voor leerlingen" ook rechtstreeks in te zetten voor toestellen voor al onze leerlingen. (eventuele inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in toestellen voor leerlingen. ) 

De overheid heeft de middelen berekend op basis van het aantal leerlingen op teldatum 1 februari 2020. Omdat we ondertussen al heel wat leerlingen extra tellen en er elk jaar ongeveer 400 nieuwe leerlingen instromen, voldoet het voorziene budget niet om voor iedere leerling één op één een laptop te voorzien.  Ook overschrijdt de aangekochte laptop het voorziene budget per leerling. Dus hoe verdelen we de middelen?

We engageren ons om elke leerling met minder of zonder digitale mogelijkheden thuis van digitaal materiaal te voorzien. We vragen aan alle leerlingen en ouders om dit bespreekbaar te maken met je leerlingbegeleiding of directie. We helpen je verder!