VISIE

Vertrekken vanuit visie

Diversiteit - flexibiliteit - dialoog

  • Onze leerlingen zijn niet gelijk, ze zijn gelijkwaardig en iedereen verdient gelijke kansen!

  • Omwille van COVID hebben veel leerlingen een laptop aangekocht/ gekregen (Digital for youth) of geleend. Ons netwerk is performant en goed uitgerust om iedereen met zijn eigen toestel op het netwerk te laten.

  • Onze school is een weerspiegeling van onze diverse maatschappij. Een diverse school waarbij we inzetten op ieder zijn/haar sterkte. Wij willen geen eenheidsworst. Integendeel. Wij willen de leerling met zijn eigen toestel onder zijn eigen beheer opleiden om aan de slag te gaan in de complexe samenleving. Iedereen klaar voor de toekomst!

  • Onze scholengemeenschap is zo sterk geworden dankzij de dialoog die we constant aangaan binnen de verschillende campussen. Het maakt ons samen sterk en we kunnen werkelijk alle richtingen uit!

  • Differentiëren is een uitgangspunt binnen onze diverse school. Digitale middelen bieden hiervoor extra kansen. Cognitief sterke leerlingen worden verder uitgedaagd op hun niveau. Leerlingen die meer tijd nodig hebben of nood hebben aan extra (remediërings)oefeningen krijgen dit aangereikt. We geloven in de groei van iedere leerling. Digitalisering is geen doel op zich. Het helpt in het ondersteunen van deze differentiatie.


Inzetten op en kiezen voor visie

Dankzij een sterk en professioneel ICT-team kiezen we de ambitieuze weg om aan de slag te gaan met de eigen toestellen van de leerlingen. We geloven en zetten verder in op het vakmanschap van ons personeel om dit samen waar te maken.

  • Welbevinden - Rekening houden met en tegemoetkomen aan bezorgdheden van het personeel en leerlingen.

  • Verbondenheid - één overkoepelend performant netwerk dat alle scholen verbindt!

  • Vakmanschap - Inzetten op professionalisering van leerkrachten. Investeren in mensen ipv materiaal

  • Vertrouwen - Efficiënte besteding van middelen. De middelen die de scholen aangereikt krijgen kunnen maar één keer besteed worden. Wij maken de bewuste keuze om in te zetten op middelen ter ondersteuning van de leerlingen. Hoewel we van de leerkrachten verwachten om zelf in te zetten op hun digitaal materiaal, blijven we hen ten volle ondersteunen. We zetten in hoge mate in op professionalisering en ondersteuning. Dit is een groeiproces waar we de komende jaren volop op zullen blijven inzetten.