Middenschool

Voor wie?

Het Spectrumcollege heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in een performant, professioneel en goed uitgebouwd netwerk. Elke leerling kan nu al met zijn eigen toestel (gsm, laptop, enz.) inloggen op het netwerk van de school.

Van de leerlingen van de middenschool verwachten wij niet dat zij een laptop meebrengen naar schoolWe hebben ervoor gekozen om de digitale middelen die nodig zijn gratis op school te voorzien. Op die manier blijft de boekentas draagbaar en kan er toch volop worden ingezet op digitalisering.

Toch vinden we het belangrijk dat iedereen "mee is" en "mee blijft". 

Daarom vrijblijvend volgende opties (niet verplicht):
Wat?

LAPTOP

Door middel van de laptop of PC trachten we nog meer "op maat" van de leerling te werken. 

Digitalisering blijft een middel en is geen doel op zich. De laptop wordt ingezet wanneer het nodig, nuttig en zinvol is. 

Ook wat het gebruik van de laptop betreft kan er gedifferentieerd worden. We hebben zowel oog voor leerlingen die remediëring nodig hebben als voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Wanneer een leerling helemaal mee is, kan hij/zij alleen een toestel gebruiken en individueel uitdagingsoefeningen voorgeschoteld krijgen.